MENU

Lepsza jakość usług dzięki niezawodnym testom laboratoryjnym

Zautomatyzowane rozwiązania analityczne wspierane przez najnowsze oprogramowanie do komunikacji sieciowej zapewniają stabilne badania laboratoryjne próbek żywności oraz próbek produktów rolnych i środowiskowych.

Lab Governamental

 

 

Etykietowanie, bezpieczeństwo żywności, testy diagnostyczne, identyfikowalność, autentyczność żywności i badania środowiskowe - praca laboratoriów rządowych i badawczych nigdy nie była bardziej istotna niż obecnie.  

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wiarygodne badania laboratoryjne, dostarczanie wyników może być utrudnione przez presję operacyjną związaną z czasem realizacji, zasobami i szkoleniem personelu laboratorium. Jednocześnie może to skutkować obniżeniem jakości procedur bezpieczeństwa. To między innymi z tej przyczyny najnowsze osiągnięcia w zakresie automatyzacji, komunikacji, kontroli w oparciu o czujniki, obsługi danych, raportowania, wsparcia on-line i innych, stały się istotną częścią działalności dzisiejszych laboratoriów.   

Innowacyjne rozwiązania firmy FOSS to uosobienie tego postępu, dzięki czemu zapewniają wydajność na każdym etapie pracy, od obsługi próbki po raportowanie zakończonych testów. Ponieważ pomyśleliśmy o wszystkim, zapracowane laboratoria uzyskać właściwy przepływ wiarygodnych danych testowych, dzień po dniu i rok po roku.  

Niezawodne, szybkie i wydajne badania laboratoryjne

Choć dobrze wyszkoleni pracownicy laboratorium doskonale radzą sobie z wieloma zadaniami, to w dziedzinie powtarzalnych analiz z referencyjnych w warunkach laboratoryjnych systemy automatyczne oferują wyższą precyzję. Dzięki nim, w przypadku każdej, pojedynczej analizy wszystko odbywa się we właściwej kolejności, we właściwym czasie i przy precyzyjnie dobranych parametrach temperatury i dawkowania rozpuszczalników i odczynników. 

Całkowicie automatyczne rozwiązanie do oznaczania włókna to przykład na to, jak dużą różnicę robi maksymalny poziom automatyzacji i minimalne zaangażowanie operatora, dzięki czemu poprawie ulega stabilność pomiaru.  

Pomiar do sześciu próbek jednocześnie bez nadzoru pozwala pracownikom na wykonywanie innych czynności – urządzenie może pracować bez nadzoru nawet przez noc. Całkowity czas analizy wynosi ok. 2 godzin, a czas pracy operatora to zaledwie 2 minuty. Dowiedz się więcej z naszego materiału wideo.  

 

 

 

 

Oszczędność czasu i łatwość dzielenia się wiedzą dzięki komunikacji sieciowej

 

Podobnie, jak w przypadku wszystkich pozostałych aspektów technologii analitycznej, zautomatyzowane rozwiązania dla laboratoriów odnoszą korzyści z najnowszych osiągnięć w dziedzinie komunikacji sieciowej.

 

Systemy gromadzą wyniki z różnych laboratoriów w jednym miejscu, co zapewnia dostępność i identyfikowalność danych z dokładnością do najdrobniejszych szczegółów, takich jak informacje o przeglądach urządzeń, rozwiązywaniu problemów oraz zdalnej obsłudze i diagnostyce. Rozwiązania do przechowywania danych oraz oprogramowanie sieciowe ułatwiają sprostanie rosnącym wymaganiom w zakresie dokumentacji wyników badań. Na przykład automatyczna rejestracja czynności pomiarowych zapewnia dostęp do list wyników, co przyczynia się do poprawy procedur zapewnienia jakości i zwiększa poziom identyfikowalności.

 

Oto niektóre z cech ułatwiających udostępnianie danych:

 

1. Urządzenia z funkcjami komunikacji sieciowej ułatwiają zarządzanie flotą

2. Raporty FossAssure na temat stanu analizatorów

3. Ogólnodostępny podgląd danych

4. Usługa porównywania próbek do monitorowania kalibracji dla analizatorów NIR oraz tworzenia nowych

Niech dzięki rozwiązaniom laboratoryjnym o wysokiej przepustowości popłynie strumień badań - skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, żeby porozmawiać o potencjalnych korzyściach dla Twojego przedsiębiorstwa, bez żadnych zobowiązań. Porozmawiajmy