MENU

Lepsza jakość usług dzięki niezawodnym testom laboratoryjnym

Zautomatyzowane rozwiązania analityczne wspierane przez najnowsze oprogramowanie do komunikacji sieciowej zapewniają stabilne badania laboratoryjne próbek żywności oraz próbek produktów rolnych i środowiskowych.

Lab Governamental

 

 

Etykietowanie, bezpieczeństwo żywności, testy diagnostyczne, identyfikowalność, autentyczność żywności i badania środowiskowe - praca laboratoriów rządowych i badawczych nigdy nie była bardziej istotna niż obecnie.  

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wiarygodne badania laboratoryjne, dostarczanie wyników może być utrudnione przez presję operacyjną związaną z czasem realizacji, zasobami i szkoleniem personelu laboratorium. Jednocześnie może to skutkować obniżeniem jakości procedur bezpieczeństwa. To między innymi z tej przyczyny najnowsze osiągnięcia w zakresie automatyzacji, komunikacji, kontroli w oparciu o czujniki, obsługi danych, raportowania, wsparcia on-line i innych, stały się istotną częścią działalności dzisiejszych laboratoriów.   

Innowacyjne rozwiązania firmy FOSS to uosobienie tego postępu, dzięki czemu zapewniają wydajność na każdym etapie pracy, od obsługi próbki po raportowanie zakończonych testów. Ponieważ pomyśleliśmy o wszystkim, zapracowane laboratoria uzyskać właściwy przepływ wiarygodnych danych testowych, dzień po dniu i rok po roku.  

Niezawodne, szybkie i wydajne badania laboratoryjne

Choć dobrze wyszkoleni pracownicy laboratorium doskonale radzą sobie z wieloma zadaniami, to w dziedzinie powtarzalnych analiz z referencyjnych w warunkach laboratoryjnych systemy automatyczne oferują wyższą precyzję. Dzięki nim, w przypadku każdej, pojedynczej analizy wszystko odbywa się we właściwej kolejności, we właściwym czasie i przy precyzyjnie dobranych parametrach temperatury i dawkowania rozpuszczalników i odczynników. 

Całkowicie automatyczne rozwiązanie do oznaczania włókna to przykład na to, jak dużą różnicę robi maksymalny poziom automatyzacji i minimalne zaangażowanie operatora, dzięki czemu poprawie ulega stabilność pomiaru.  

Pomiar do sześciu próbek jednocześnie bez nadzoru pozwala pracownikom na wykonywanie innych czynności – urządzenie może pracować bez nadzoru nawet przez noc. Całkowity czas analizy wynosi ok. 2 godzin, a czas pracy operatora to zaledwie 2 minuty. Dowiedz się więcej z naszego materiału wideo.  

 

 

 

 

Oszczędność czasu i łatwość dzielenia się wiedzą dzięki komunikacji sieciowej

 

Podobnie, jak w przypadku wszystkich pozostałych aspektów technologii analitycznej, zautomatyzowane rozwiązania dla laboratoriów odnoszą korzyści z najnowszych osiągnięć w dziedzinie komunikacji sieciowej.

 

Systemy gromadzą wyniki z różnych laboratoriów w jednym miejscu, co zapewnia dostępność i identyfikowalność danych z dokładnością do najdrobniejszych szczegółów, takich jak informacje o przeglądach urządzeń, rozwiązywaniu problemów oraz zdalnej obsłudze i diagnostyce. Rozwiązania do przechowywania danych oraz oprogramowanie sieciowe ułatwiają sprostanie rosnącym wymaganiom w zakresie dokumentacji wyników badań. Na przykład automatyczna rejestracja czynności pomiarowych zapewnia dostęp do list wyników, co przyczynia się do poprawy procedur zapewnienia jakości i zwiększa poziom identyfikowalności.

 

Oto niektóre z cech ułatwiających udostępnianie danych:

 

1. Urządzenia z funkcjami komunikacji sieciowej ułatwiają zarządzanie flotą

2. Raporty FossAssure na temat stanu analizatorów

3. Ogólnodostępny podgląd danych

4. Usługa porównywania próbek do monitorowania kalibracji dla analizatorów NIR oraz tworzenia nowych

Niech dzięki rozwiązaniom laboratoryjnym o wysokiej przepustowości popłynie strumień badań - skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, żeby porozmawiać o potencjalnych korzyściach dla Twojego przedsiębiorstwa, bez żadnych zobowiązań. Porozmawiajmy

 

Oferta niezawodnych badań to podstawa działalności każdego laboratorium.

 

Wynik badania nigdy nie będzie lepszy od wartości referencyjnej. Dlatego zautomatyzowane systemy analizy chemicznej FOSS opierają się na godnych zaufania kalibracjach stworzonych w oparciu o oficjalnie zatwierdzone metody referencyjne* i rozporządzenia, takie jak np.: ISO, AOAC, IDF czy EPA oraz Europejska norma oznaczania kwaśnego włókna detergentowego (ADF) i kwaśnej ligniny detergentowej (ADL).

Posługując się oficjalnie zatwierdzonymi metodami możemy:

 

  • Uzyskać wyniki badań o globalnej wartości użytkowej
  • Oszczędzać czas poprzez zminimalizowanie nakładu pracy w zakresie walidacji aplikacji
  • Uzyskać dokładne wyniki z szerokiego zakresu próbek,
  • Potencjał do wykorzystania wyników dla wartości niepewności pomiaru w badaniach kolaboracyjnych

 

Przykładem zatwierdzonej metody pomiaru, która stała się prosta i bezpieczna, jest system ekstrakcyjny Soxtec™ 8000 i jednostka do hydrolizy Hydrotec™. Rozwiązanie to jest pierwszym w pełni zautomatyzowanym systemem do analizy tłuszczu całkowitego metodą Soxhleta. Przez cały czas, od ważenia wstępnego, poprzez hydrolizę, aż po końcową ekstrakcję, próbka pozostaje w unikatowej, opatentowanej gilzie HydroCap.

Skróć czas pracy dzięki szybkim i czystym w użyciu metodom pośrednim

 

Rozwiązania pośrednie nigdy nie zastąpią metod referencyjnych. Mimo to wciąż można wiele zyskać dzięki logicznemu wykorzystaniu metod pośrednich do zadań takich jak określanie charakteru próbek przed inwestycją czasu i środków w testy referencyjne. Wykorzystanie potencjału metod pośrednich sprzyja również stosowaniu chemikaliów w bardziej zrównoważony sposób, ponieważ znacznie czystsze metody pośrednie mogą "przejąć" pewną część nakładu pracy laboratorium. NIRS™ DS3 to przykład niezwykle wszechstronnego rozwiązania pośredniego do przeprowadzania niezawodnych badań laboratoryjnych. Ten łatwy w obsłudze analizator NIR zapewnia informacje niezbędne do podejmowania decyzji o obróbce wstępnej i stosowanych procesach. Innowacyjny analizator NIRS™ DS3 to połączenie wyjątkowej sprawności analitycznej z najnowszym oprogramowaniem i usługami sieciowymi, dzięki czemu dostęp do wyników testów, na których można polegać jest łatwiejszy niż kiedykolwiek przedtem.

Efektywność, czas pracy bez przestojów i transparentność danych

 

Każde z naszych urządzeń analitycznych to połączenie technologii, której można zaufać i niezwykle zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych. Takie holistyczne podejście zapewnia stałą i wysoką wydajność analityczną, gwarantując maksymalny zwrot z inwestycji oraz niezrównaną obsługę i wsparcie.

Kjeltec 9 - rozwiązania sieciowe 

Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Nasi Inżynierowie Serwisu oraz specjaliści aplikacyjni oferują nie tylko obsługę lokalną, ale są też zawsze gotowi do udzielenia wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń i dają Ci pewność, że Twoje sieciowe rozwiązania anlityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia. Dowiedz się więcej

Kjeltec 9 Analyser

Analizator Kjeltec™ 9

Całkowicie automatyczny analizator do metody Kjeldahla usprawnia tę wybitną technologię analityczną o zaawansowane możliwości cyfrowe. Szybki czas realizacji, lepsza obsługa danych i mniejsze ryzyko błędu ludzkiego zapewniają dokładne wyniki.

Dowiedz się więcej

Destylator Kjeltec™ 9

Automatyczna jednostka destylacyjna do analizy białka oraz innych analiz destylacyjnych metodą Kjeldahla. Świetnie sprawdza się w laboratoriach o niskim i średnim dobowym nakładzie próbek, stosujących różne metody destylacyjne.

Dowiedz się więcej
Kjeltec 9 Distillator
NIRS DS3 Product Picture

NIRS™ DS3

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz do podejmowania decyzji i osiągnij pełną kontrolę nad procesem przygotowywania próbek.

 

Innowacyjny analizator NIRS™ DS3 to połączenie wyjątkowej sprawności analitycznej z najnowszym oprogramowaniem i usługami sieciowymi, dzięki czemu dostęp do wyników testów, na których można polegać, jest łatwiejszy niż kiedykolwiek przedtem.

 

Skróć czas badania, ogranicz stosowanie szkodliwych chemikaliów i usprawnij kontrolę jakości

Dowiedz się więcej

Broszury i karty danych technicznych