MENU

Cải thiện dịch vụ với thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đáng tin cậy

Các giải pháp phân tích tự động được hỗ trợ bởi phần mềm kết nối mới nhất đảm bảo việc kiểm tra các mẫu thực phẩm, nông sản và môi trường trong phòng thí nghiệm nhất quán.

Lab Governamental

 

 

Ghi nhãn, an toàn thực phẩm, thử nghiệm điều tra, truy xuất nguồn gốc, xác thực nguồn gốc thực phẩm, nghiên cứu môi trường - công việc của chính phủ và các phòng thí nghiệm nghiên cứu chưa bao giờ phù hợp đến thế.  

Khi nhu cầu về thử nghiệm phòng thí nghiệm đáng tin cậy tăng lên, việc cung cấp kết quả có thể bị thách thức bởi áp lực hoạt động về thời gian, nguồn lực và việc đào tạo nhân viên phòng thí nghiệm. Đồng thời, các quy trình an toàn không thể bị xâm phạm. Tại đây, những phát triển mới nhất về tự động hóa  kiểm tra an toàn được kiểm soát bằng cảm biến, báo cáo, hỗ trợ trực tuyến và hơn thế nữa, tất cả đã trở thành một phần thiết yếu của hoạt động phòng thí nghiệm ngày nay.   

Các giải pháp sáng tạo từ FOSS thể hiện những tiến bộ như vậy để đảm bảo việc kiểm tra trong phòng thí nghiệm đáng tin cậy trong từng bước từ xử lý mẫu đến báo cáo về các thử nghiệm đã hoàn thành. Với tất cả các khía cạnh được đảm bảo, các phòng thí nghiệm bận rộn có thể bảo đảm luồng dữ liệu thử nghiệm tổng thể đáng tin cậy, ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác.  

Kiểm thử trong phòng thí nghiệm với tốc độ và hiệu quả

Các chuyên gia phòng thí nghiệm được đào tạo bài bản rất có chuyên môn, nhưng khi phải thực hiện phân tích tham chiếu lặp đi lặp lại, một hệ thống tự động sẽ nhất quán hơn. Đối với mỗi phân tích, mọi thứ được thực hiện theo đúng thứ tự vào đúng thời điểm và chính xác với cài đặt nhiệt độ phù hợp và cùng liều lượng dung môi và hóa chất. 

Phân tích xơ hoàn toàn tự động cung cấp một ví dụ về cách tự động hóa tối đa và sự can thiệp tối thiểu của con người giúp phân tích tham chiếu nhất quán hơn.  

Phép đo không cần người giám sát lên đến sáu mẫu đồng thời giải phóng nhân viên để làm những việc khác - nó thậm chí có thể chạy qua đêm. Tổng thời gian phân tích là hai giờ và thời gian của người vận hành chỉ là hai phút. Hãy cùng tìm hiểu thêm trong ví dụ tại video này.  

 

 

 

 

Tiết kiệm thời gian và chia sẻ kiến thức với kết nối kỹ thuật số

 

Cũng như tất cả các khía cạnh của công nghệ phân tích, các giải pháp tự động cho phòng thí nghiệm đang được hưởng lợi từ những phát triển mới nhất trong mạng kỹ thuật số.

 

Các cơ sở kết nối mạng thu thập kết quả từ các phòng thí nghiệm khác nhau, tất cả ở một nơi để tổng hợp và truy xuất nguồn gốc đến từng chi tiết nhỏ nhất bao gồm hồ sơ về bảo trì thiết bị, khắc phục sự cố, dịch vụ và chẩn đoán từ xa. Các cơ sở lưu trữ dữ liệu và phần mềm kết nối mạng giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc ghi lại các kết quả. Ví dụ, tự động ghi lại hoạt động đo lường cung cấp danh sách kết quả để cải thiện các quy trình đảm bảo chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

 

Một số tính năng cụ thể giúp tăng cường chia sẻ kiến thức bao gồm:

 

1. Các công cụ được kết nối để dễ quản lý

2. Báo cáo FossAssure về tình trạng của thiết bị đo đạc

3. Tổng quan chung về dữ liệu được chia sẻ

4. Các phương tiện đối sánh mẫu để giám sát hiệu chuẩn cho các thiết bị NIR và để tạo ra các thiết bị mới

Để kết quả trôi chảy với các giải pháp phòng thí nghiệm thông lượng cao - hãy liên hệ để tìm hiểu thêm

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh tiềm năng dành cho bạn, mà không vướng phải ràng buộc nào. Hãy trò chuyện nào