MENU

Thành phần thức ăn chăn nuôi

Feed Ingredients

Chúng tôi có thể giúp các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi kiểm soát sự biến động của nguyên liệu thô và tiết kiệm đến 100.000 USD mỗi năm.

Nơi bạn có thể phân tích

 • Sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi

  Tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn

  Theo dõi sự thay đổi của thành phần thức ăn để xây dựng hiệu chuẩn về các thông số cụ thể như axit amin và phytate
  Cung cấp các dịch vụ độc đáo (giá trị cao) cho khách hàng để tăng lòng trung thành và lợi thế cạnh tranh
  Bảo vệ các mô hình hiệu chuẩn bằng phần mềm hiệu chuẩn
 • Sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Tối ưu hóa quy trình sản xuất của bạn

  Tiếp cận các hiệu chuẩn NIR trên các thông số phức tạp như axit amin và phytate
  Nhận kiến thức để mua và sử dụng phụ gia thức ăn chăn nuôi thông minh hơn
  Tạo mạng lưới với nhà cung cấp phụ gia thức ăn chăn nuôi để đảm bảo hiệu suất của thiết bị

Bạn đã sẵn sàng khám phá cách hệ thống quản lý mạng của FOSS giúp việc hợp tác với các nhà cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trở nên dễ dàng hơn chưa?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh tiềm năng dành cho bạn, mà không vướng phải ràng buộc nào. Hãy trò chuyện nào

Chuyển sang NIR mới - có đáng không?

Máy phân tích NIR cũ đáng tin cậy của bạn vẫn đang hoạt động tốt, vậy tại sao phải nâng cấp lên một mô hình mới hơn? Trong bài viết này, chuyên gia NIR, Ronny Pradon giải thích những lợi ích cũng như những cân nhắc thực tế khi nâng cấp lên một máy phân tích NIR mới. Đọc bài viết