MENU

Phòng thí nghiệm ngành

Commercial laboratories

Chúng ta biết phòng thí nghiệm ngày nay cần cung cấp kết quả nhanh và đáng tin cậy phục vụ công tác phát hành sản phẩm và sử dụng đúng vật liệu thô. Do đó, các dụng cụ tự động hóa, tích hợp và được hiệu chỉnh là các yếu tố chính để tránh dao động giữa các lô do lỗi con người. 

Khu vực tập trung phòng thí nghiệm

 • Kiểm soát chất lượng và sản xuất

  Nhận kết quả chính xác và chuẩn xác cho phép bạn đáp ứng mục tiêu sản xuất, tuân theo nhu cầu dán nhãn và tuân thủ quy định ngành.

  Xác nhận hàng hóa đến và biết cách phân tách vật liệu thô 
  Đưa ra quyết định đủ tiêu chuẩn dựa trên các phương pháp đã phê duyệt và hiệu quả
  Thực hiện kiểm soát sản phẩm cuối cùng và đảm bảo dán nhãn thực phẩm chính xác
 • An toàn sản phảm và xác thực

  Người tiêu dùng ngày nay tập trung cao vào an toàn thực phẩm, giao thương công bằng cũng như tính bền vững.

  Các giải pháp phòng thí nghiệm của chúng tôi cung cấp truy cập dữ liệu sẽ giúp bạn xác thực sản phẩm và củng cố thương hiệu của mình. 

  Đánh giá các vật liệu thô đến và ngăn ngừa gian lận trong chuỗi cung ứng
  Tuân thủ các thực hành sản xuất tốt
  Sớm phát hiện chất gây ô nhiễm trong quy trình

“Giờ chúng ta có thể xử lý nhiều mẫu hơn và nhận kết quả sớm hơn mà lại chỉ cần lao động ít hơn”

Tìm hiểu cách nhà máy nghiền đậu nành Denofa ở Na Uy đạt được kết quả nhất quán hơn và thành phần protein cao hơn với Kjeltec™ tự động.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các lợi thế của công nghệ FOSS?

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh tiềm năng của bạn mà không vướng phải ràng buộc nào. Hãy trò chuyện nào