MENU

FossCalibrator™ và FossCalibrator™ Pro

FossCalibrator™ và FossCalibrator™ Pro giúp bạn phát triển, cải thiện và tải lên các mô hình dự đoán cho các công cụ của bạn để tối ưu hóa độ chính xác và lợi nhuận.

Phát triển và cải thiện

Phát triển và cải thiện các mô hình dự đoán với hướng dẫn cài đặt tối ưu và chạy nhiều phép tính cùng một lúc.

Xác thực và so sánh

Xác thực các mô hình của bạn và so sánh hiệu suất trong một cái nhìn tổng quan đơn giản.
Upload

Tải lên dễ dàng

Tải lên trực tiếp các mô hình lên các thiết bị của bạn qua FossManager™.

Tính năng

 • Trực quan và dễ sử dụng

  Với FossCalibrator™ và FossCalibrator™ Pro, bạn sẽ có được một công cụ phát triển hiệu chuẩn, cho phép bạn tạo, xác nhận và cập nhật các mô hình.

   

  • Trực quan và dễ sử dụng cho người dùng chưa qua đào tạo cũng như các chuyên gia.

  • Truy xuất nguồn gốc và tài liệu đầy đủ với việc tạo báo cáo tự động.

  • Tài liệu để sử dụng nội bộ hoặc kiểm toán bên ngoài.

 • Tải trực tiếp mô hình lên thiết bị của bạn

  Tải trực tiếp các mô hình đã phát triển lên thiết bị của bạn thông qua công cụ quản lý thiết bị FossManager™.

 • Các thuật toán phi tuyến tính nâng cao

  FossCalibrator™ Pro cho phép bạn mở rộng các tùy chọn của mình với FossCalibrator™ Pro cung cấp cho bạn các thuật toán phi tuyến tính nâng cao (ANN, LOCAL) để phát triển các hiệu chuẩn có thể xử lý các tập dữ liệu lớn và phức tạp.

FossCalibrator™ và FossCalibrator™ Pro giúp bạn dễ dàng phát triển các đường chuẩn của riêng mình

Đưa mô hình dự đoán của bạn lên tầm cao mới với công cụ phát triển FossCalibrator™ dựa trên đám mây, cho phép bạn tạo, xác nhận và cập nhật mô hình.

FossCalibrator™ và FossCalibrator™ Pro

Chạy nhiều phép tính cùng một lúc
Tính năng FossCalibrator™ FossCalibrator™ Pro
Ba bước đơn giản để phát triển mô hình hiệu chuẩn
Người viết báo cáo tự động
Tải lên các mô hình qua FossManager™
Hướng dẫn tích hợp “Dễ sử dụng”
Nhiều phép tính và cập nhật tự động
PCA (Phân tích thành phần chính)
PLS và mPLS (Bình phương Tối thiểu Từng phần / PLS sửa đổi)
Mô hình ngoại lệ
CỤC BỘ (thuật toán)

 

ANN (Mạng nơ-ron nhân tạo)

Tập Sách và Tài Liệu

back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.