MENU

WineScan™ SO2

WineScan™ SO2 đảm bảo kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất rượu từ thu hoạch nho đến đóng chai. Đường chuẩn sẵn có để sử dụng cho phép phân tích đồng thời các thông số chất lượng chính của rượu bao gồm tổng SO2 và SO2 tự do.

Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động
Value Icon

Giá trị

Kiểm soát hoàn toàn toàn bộ quá trình sản xuất rượu vang. Phân tích hơn 20 tham số trong 30 giây. Phân tích sulphit thuận tiện chỉ trong 2 phút. Chi phí cho mỗi mẫu thấp. Giao diện vận hành trực quan.
Sample Icon

Loại mẫu

Mốc, mốc lên men, rượu thành phẩm và rượu ngọt thành phẩm.
Parameter Icon

Tham số

+20 tham số bao gồm: Etanol, đường, axit hữu cơ, pH, màu, SO2 tự do và tổng SO2.

Bạn đang dành quá nhiều thời gian cho việc phân tích SO2?

Tìm hiểu cách WineScan™ SO2 có thể giúp tối ưu hóa các hoạt động hàng ngày của bạn. NHẬN BÁO GIÁ Hãy trò chuyện nào