MENU

MeatMaster™ II Cv

Kiểm soát 100% quy trình thịt của bạn với các phép đo thời gian thực liên tục đối với thịt đóng hộp, quét lên đến ứng dụng 50 tấn mỗi giờ. Với chiều cao chỉ 1,58 mét, máy phân tích chất béo bằng tia X MeatMaster™ II C dễ dàng được tích hợp vào dây chuyền sản xuất khi không gian bị hạn chế.

Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động
Value Icon

Giá trị

100% quét tất cả thịt sống. Phát hiện vật thể lạ. Quét tất cả các loại thịt sống, bất kể là thịt tươi hay thịt đông lạnh.
Sample Icon

Loại mẫu

Bất kỳ loại thịt sống nào, ướp lạnh hoặc đông lạnh, đóng gói trong hộp hoặc thùng và miếng cắt lớn.
Parameter Icon

Tham số

Phát hiện mỡ, trọng lượng và vật thể ngoại lại (kim loại, xương).

Bạn đã sẵn sàng để tiết kiệm 2500 EUR mỗi ngày?

Nhận một bản phân tích bắt buộc miễn phí về các cơ hội cải thiện lợi ích và chất lượng cho hoạt động sản xuất cụ thể của bạn. NHẬN BÁO GIÁ Hãy trò chuyện nào