MENU

FossAssure™ và FossAssure™ Pro

FossAssure™ và FossAssure™ Pro cho phép bạn theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất và giám sát thiết bị, giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và cải thiện độ chính xác và lợi nhuận.

Theo dõi hiệu suất

Luôn kiểm soát chất lượng và chi phí bằng cách theo dõi sức khỏe của thiết bị và tuân thủ quy trình.

Duy trì thời gian hoạt động

Tối ưu hóa các hoạt động bảo trì phòng ngừa và tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch.

Xác thực các hiệu chuẩn

Tránh các sản phẩm ngoài thông số kỹ thuật và độ không đảm bảo bằng cách xác nhận độ chính xác của hiệu chuẩn (FossAssure Pro).

FossAssure™ và FossAssure™ Pro giúp bạn dễ dàng đảm bảo hiệu suất cao nhất

Với FossAssure và FossAssure™ Pro, bạn có thể yên tâm rằng thiết bị của bạn đang chạy hoàn hảo, giúp bạn hoàn toàn tự tin vào kết quả của mình. Xem video này để tìm hiểu thêm!
 • Giám sát từ xa

  FossAssure™ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hiệu suất và trạng thái thiết bị của bạn cùng với các hành động được đề xuất.

   

  FossAssure™ Pro cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các hiệu chuẩn của bạn cùng với hiệu suất và trạng thái của thiết bị cùng với các hành động được đề xuất.

 • Báo cáo hiệu suất thiết bị

  FossAssure™

  Cho phép bạn theo dõi các chức năng quan trọng của máy phân tích như kiểm tra mẫu, nhiệt độ, độ mòn, độ ổn định và độ lặp lại cùng với các thông số khác.

   

  FossAssure™ Pro

  Dựa trên thiết lập hóa học tham chiếu của bạn, FOSS xác nhận hiệu suất hiệu chuẩn của các thiết bị của bạn hàng tháng theo các tiêu chuẩn chính thức.

  Ngoài ra, giám sát các chức năng quan trọng như kiểm tra mẫu, nhiệt độ, độ mòn, độ ổn định và độ lặp lại, cùng với các thông số khác.

 • Cảnh báo và thư hướng dẫn từ chuyên gia FOSS

  FossAssure™

  Nhận email hàng tháng từ chuyên gia FOSS với bản tóm tắt về hiệu suất công cụ của bạn, các khuyến nghị và liên kết đến báo cáo đầy đủ.

   

  FossAssure™ Pro

  Nhận hai email hàng tháng từ chuyên gia FOSS. Một email cung cấp cho bạn bản tóm tắt về hiệu suất công cụ của bạn, các đề xuất và liên kết đến báo cáo đầy đủ. Và một email khác cung cấp cho bạn bản tóm tắt và xác nhận các hiệu chuẩn thiết bị của bạn, bao gồm một liên kết đến báo cáo đầy đủ.

FossAssure™

Với FossAssure™, bạn có thể tự tin rằng các công cụ và nhà điều hành FOSS của bạn hoạt động liên tục 24/7. 

 

 • Giảm thiểu các sản phẩm không đạt yêu cầu bằng cách giám sát quy trình sản xuất của bạn, để đảm bảo rằng các quy trình luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chính thức cũng như tiêu chuẩn của công ty.

 • Việc xác nhận quy trình hàng tháng và theo dõi thường xuyên sức khỏe của thiết bị, giúp bạn đảm bảo thời gian hoạt động của thiết bị và tối ưu hóa hoạt động.

FossAssure™ Pro

Nhận các công cụ bổ sung để giảm lãng phí, bảo vệ thương hiệu của bạn và tăng lợi nhuận. Việc xác nhận hàng tháng về hiệu suất hiệu chuẩn dựa trên phân tích tham chiếu của bạn, giúp đảm bảo rằng bạn tránh được các sản phẩm không đạt yêu cầu.

 

 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chính thức và tiêu chuẩn của công ty.
 •  

 • Nhận thông tin chi tiết thường xuyên về các khuyến nghị về sức khỏe và bảo trì của thiết bị, đồng thời giám sát sự tuân thủ của người vận hành để đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu lực của thiết bị.
 •  

 • Tiết kiệm chi phí nguyên liệu thô bằng cách di chuyển sản xuất của bạn đến gần giá trị mục tiêu.
 •  

FossAssure™ và FossAssure™ Pro

Cung cấp cho bạn kiến thức chuyên môn bạn cần để thực hiện một cách nhất quán
 Tính năng  FossAssure™  FossAssure™ Pro
 Giám sát hiệu suất thiết bị bởi chuyên gia FOSS  x  x
 Báo cáo xác thực công cụ (hàng tháng)  x  x
 Xác nhận rằng các quy trình vận hành tiêu chuẩn được khuyến nghị được tuân thủ    x  x
 Lời khuyên về cách tối ưu hóa hoạt động của giải pháp phân tích của bạn  x  x
 Hướng dẫn các hoạt động bảo trì phòng ngừa   x  x
 Cảnh báo chủ động về các vấn đề tiềm ẩn    x  x
 Tài liệu cho QA và kiểm toán truy nguyên   x  x
 Xác nhận hiệu suất phân tích bởi chuyên gia FOSS    x
 Báo cáo xác thực đường chuẩn (hàng tháng)

 x

 Lời khuyên về cách tối ưu hóa hiệu suất hiệu chuẩn của bạn    x
 Các điều chỉnh hiệu chuẩn khắc phục được khuyến nghị     x
 Hướng dẫn tối ưu hóa quy trình lấy mẫu để phân tích tham chiếu    x

Tập Sách và Tài Liệu

Các công ty áp dụng giải pháp này

back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.