MENU

Dịch vụ Kỹ thuật số FOSS

Hiệu suất phân tích trở nên đơn giản

Dịch vụ kỹ thuật số FOSS có thể giúp bạn giảm chi phí sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm của bạn bất kể chúng được sản xuất ở đâu. Dịch vụ kỹ thuật số FOSS sẽ đảm bảo bạn yên tâm khi biết rằng dữ liệu của bạn được sao lưu và bảo vệ bất cứ khi nào bạn cần.

Giới thiệu nhanh về Dịch vụ kỹ thuật số FOSS

 • Đảm bảo độ chính xác và thời gian hoạt động của các giải pháp phân tích

  FossAssure™FossAssure™ Pro cho phép bạn theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất thiết bị của mình, giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và cải thiện độ chính xác và lợi nhuận.
FossManager

Quản lý tối ưu dữ liệu phân tích

FossManager™/ FossManager™ Pro

 • Truy cập cài đặt thiết bị và dữ liệu tổng hợp trên một thiết bị hoặc nhiều thiết bị trên khắp cơ sở, từ bất kỳ vị trí nào

 • Thực hiện cấu hình thiết bị của bạn từ xa và giám sát xem các thiết bị có được vận hành tuân thủ theo các quy trình vận hành tiêu chuẩn hay không

 • Bảo vệ dữ liệu của bạn với cài đặt dự phòng tự động và kết quả phân tích
Tìm hiểu thêm

Tối ưu hóa hoạt động và hiệu suất của các thiết bị

FossAssure™/ FossAssure™ Pro

 • Luôn kiểm soát chất lượng và chi phí bằng cách theo dõi sức khỏe của thiết bị và việc tuân thủ quy trình vận hành

 • Tối ưu hóa các hoạt động bảo trì phòng ngừa và tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch

 • Tránh các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và mức độ không đảm bảo bằng cách xác nhận độ chính xác của hiệu chuẩn (FossAssure™ Pro)
Tìm hiểu thêm
Foss Assure Calibration
FossCalibrator

Tối ưu hóa độ chính xác và lợi nhuận

FossCalibrator™ / FossCalibrator™ Pro

 • Phát triển và cải thiện các mô hình dự đoán với hướng dẫn cho các cài đặt tối ưu

 • Xác thực các mô hình của bạn và so sánh hiệu suất trong một cái nhìn tổng quan đơn giản

 • Tải trực tiếp các mô hình lên các thiết bị của bạn qua FossManager™

Tìm hiểu thêm

Tài liệu quảng cáo và Giấy tờ

back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.