MENU

Phòng thí nghiệm hợp đồng và nghiên cứu

Chúng tôi biết rằng với tư cách là một phòng thí nghiệm bên thứ 3, hiệu quả chi phí và thông lượng là các yếu tố rất quan trọng để duy trì tính cạnh tranh và đảm bảo khách hàng hài lòng.

Khu vực tập trung phòng thí nghiệm

 • Kiểm soát chất lượng

  Cung cấp kết quả chính xác cho khách hàng của bạn, giúp họ đạt được mục tiêu sản xuất, đáp ứng nhu cầu ghi nhãn và tuân thủ các quy định của ngành.

  Cải thiện hiệu quả và giảm lãng phí 
  Đáp ứng thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
  Đảm bảo ghi nhãn thực phẩm đúng
 • Bảo vệ thương hiệu và tính xác thực của sản phẩm

  Truy cập vào dữ liệu sẽ giúp khách hàng xác thực sản phẩm và bảo vệ thương hiệu của họ.

  Giấy tờ về quốc gia xuất xứ
  Đánh giá nguyên liệu đầu vào
  Tuân thủ thực hành sản xuất tốt
 • Kiểm tra mức độ an toàn

  Người dùng cuối và các nhà bán lẻ ngày nay rất quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. 

  Các giải pháp cho phòng thí nghiệm của chúng tôi cho phép bạn tư vấn cho khách hàng dựa trên dữ liệu phù hợp.

  Phát hiện sớm các chất tạp nhiễm (và chất độc) trong quá trình sản xuất
  Ngăn chặn gian lận trong chuỗi cung ứng
   

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu giá trị của việc thiết lập phòng thí nghiệm LEAN chưa?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh tiềm năng dành cho bạn, mà không vướng phải ràng buộc nào. Hãy trò chuyện nào