MENU

MeatMaster™ II C

ควบคุมกระบวนการผลิตเนื้อได้ 100% พร้อมการวิเคราะห์เนื้อที่บรรจุลงกล่องแล้ว ตามเวลาจริงอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ได้ราว 50 ตันต่อชั่วโมงโดยประมาณ MeatMaster™ II C X-ray มีความสูงเพียง 158 ซม. ทำให้สามรถประกอบระหว่างสายการผลิตได้ง่าย แม้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด

แสดงการทำงาน
Value Icon

คุณค่า

การวิเคราะห์เนื้อดิบ 100% การตรวจจับวัตถุแปลกปลอม วิเคราะห์เนื้อดิบทุกประเภท ทั้งเนื้อสดหรือเนื้อแช่แข็ง
Sample Icon

ประเภทตัวอย่าง

เนื้อดิบทุกประเภท ทั้งแบบแช่เย็นหรือแช่แข็ง บรรจุในกล่องหรือในลัง และแบบชิ้นใหญ่
Parameter Icon

พารามิเตอร์

ไขมัน น้ำหนัก สิ่งแปลกปลอม (โลหะ กระดูก)

พร้อมหรือไม่ที่จะประหยัด 2,500 ยูโรต่อวัน

รับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลกำไร และการปรับปรุงคุณภาพการผลิต โดยปราศจากข้อผูกมัดใดใด ขอรับใบเสนอราคา ติดต่อเรา