MENU

NIRS™ DS3 เครื่องวิเคราะห์แป้ง

เครื่องวิเคราะห์ NIRS™ DS3 ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ผลิตแป้ง ด้วยการตรวจวิเคราะห์ ค่าเถ้า แบบรวดเร็วเพิ่มเติม จากจากการวิเคราะห์โปรตีนและความชื้นในแป้งได้อย่างแม่นยำ และน่าเชื่อถือ ด้วยความทนทานควบคู่ไปกับประสิทธิภาพที่ก้าวล้ำของเทคโนโลยี NIR รับประกันได้ว่า จะให้ผลการวิเคราะห์ แม่นยำที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะทำการวิเคราะห์ด้วยใคร ที่ไหน หรือ เมื่อไหร่ก็ตาม

แสดงการทำงาน
NIRS DS3 Product Picture
Value Icon

คุณค่า

ความแม่นยำที่เป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ปริมาณเถ้า ชุดสมการสำเร็จรูปสำหรับพารามิเตอร์หลัก ความทนทานและเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ด้านการให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ
Sample Icon

ประเภทตัวอย่าง

แป้งและธัญพืช
Parameter Icon

พารามิเตอร์

เถ้า โปรตีน ความชื้น กลูเตนเปียก การดูดซึมน้ำและอีกมากมาย

ในฐานะผู้ผลิตแป้ง คุณทราบดีอยู่แล้วว่าปริมาณเถ้าส่งผลส่งผลต่อคุณภาพและกำไรที่จะได้รับ เครื่อง NIRS DS3 ช่วยคุณได้อย่างไร

ไม่จำเป็นต้องกังวัลกับการแบกรับภาระต้นทุนส่วนเกิน พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกระบวนการผลิตได้อีกด้วย ขอรับใบเสนอราคา ติดต่อเรา