MENU

NIRS™ DS3 F

การวิเคราะห์อาหารสัตว์ขั้นสูงสำหรับทุกคน นวัตกรรม NIRS™ DS3 เป็นการผสมผสานระหว่าง ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดรวมถึงบริการด้านเครือข่าย ทำให้มีข้อมูลการทดสอบที่เชื่อถือได้สำหรับการตัดสินใจมากขึ้น โซลูชันนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การพัฒนาสมการไปจนถึงการวัดผล และการรวมข้อมูล

แสดงการทำงาน
NIRS DS3 Product Picture
Value Icon

การอ่านค่า

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินวัตถุดิบและอาหารสัตว์ อีกทั้งยังช่วยให้การควบคุมคุณภาพการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนด และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย
Sample Icon

ชนิดตัวอย่าง

วัตถุดิบที่ยังไม่ได้บด หรือแบบของเหลว ซึ่งรวมไปถึงอาหารสัตว์แบบผสมสำเร็จ ธัญพืช โปรตีนจากพืช ผลผลิตจากพืช ผลผลิตจากการแปรรูปจากสัตว์ อาหารสัตว์ และอื่นๆ
Parameter Icon

ค่าการวิเคราะห์

โปรตีน ความชื้น ไขมัน เถ้า กากใย และแป้ง

ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย NIR ช่วยเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการของอาหารสัตว์ได้อย่างไร

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลกำไรทางธุรกิจที่เป็นไปได้ของคุณ ขอรับใบเสนอราคา ติดต่อเรา