MENU

Kultura i wartości

9. wrz, 2021
FOSS to spółka o jasno określonej idei biznesowej i celu, ale jednocześnie o silnych wartościach.

Wizja FOSS polega na promowaniu bardziej zrównoważonego sposobu korzystania z coraz cenniejszych zasobów rolnych. Obecnie jest to ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem.

W realiach rosnącej populacji i kurczących się zasobów, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na bezpieczną żywność, bardziej wydajną produkcję żywności oraz mniejszą produkcję odpadów. Aby osiągnąć te cele, przez najbliższe 40 lat musimy wyprodukować tyle samo żywności, co przez ostatnie 8000. Na poziomie globalnym, jest to ogromne wyzwanie, które wymaga lepszego wykorzystania dostępnych zasobów, by zminimalizować straty, a jednocześnie zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.

Wizja FOSS polega na promowaniu bardziej zrównoważonego sposobu korzystania z coraz cenniejszych zasobów rolnych. Obecnie jest to ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem. 

Pracując w FOSS będziesz również uczestniczyć w tworzeniu innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań analitycznych, które pomagają producentom żywności i rolnikom pracować wydajniej oraz osiągać wyższy zysk poprzez minimalizację strat i optymalizację jakości.
 
Jeżeli do nas dołączysz, staniesz się częścią spółki, która nie tylko staje się coraz bardziej dochodowa, ale również tworzy bezprecedensową liczbę produktów.

Wartości FOSS
FOSS to spółka o wyraźnie określonej idei biznesowej i celu - opartych na wspólnych wartościach. Nasze wartości określają istotę FOSS, czyli powód, dla którego prowadzimy działalność, nasze przekonania oraz postawę wobec ludzi i biznesu. Wynika to licznych i szczegółowych dyskusji w ramach FOSS.

Są to trzy podstawowe wartości firmy FOSS – przedstawiane są i wyjaśniane na konkretnych przykładach. Przekładają się one na realne wartości zarówno dla klientów, jak i pracowników firmy FOSS.

  • Jesteśmy pierwsi
    Ponieważ bycie pierwszym motywuje i nagradza

  • Ludzie i Wiedza
    Ponieważ FOSS to firma oparta na wiedzy i pracownikach współpracujących ze sobą

  • Klient
    Ponieważ firma FOSS skupia całą swoją działalność na potrzebach klienta

Wartości te mówią zarówno o tym "jak myślimy" i "jak działamy" lub, w niektórych przypadkach, jak staramy się myśleć i działać.

Nasze rozwiązania tworzone są przez interdyscyplinarne zespoły, a praca zespołowa jest dla FOSS niezwykle ważna. Dzięki pracy w zespołach możemy agregować wiedzę, doświadczenie i kompetencje, co prowadzi do świetnych rezultatów. Komunikujemy się w sposób bezpośredni i razem rozwiązująmy problemy.

W FOSS bardzo cenimy sobie twój głos i twoje zdanie oraz inicjatywę. Wielkość spółki umożliwia podejmowanie niezależnych, dynamicznych i szybkich decyzji. 

Jeżeli do nas dołączysz, możemy zagwarantować, środowisko do nauki, udział w projektach, dostęp do nowych technologii oraz możliwości rynkowe. Cenimy przedsiębiorczość w myśleniu i jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły. Jeżeli masz jakiś dobry pomysł będziemy cię zachęcać, żeby o nim opowiedzieć. 


Badanie zaangażowania pracowników
FOSS szczyci się wysokim poziomem satysfakcji pracowników. Aby mieć pewność, że nie przestajemy się rozwijać, jako pracodawca, dwa razy do roku przeprowadzamy badanie zaangażowania pracowników. Wyniki opracowywane są na podstawie skompilowanych odpowiedzi kadry kierowniczej i pracowników z oddziałów na całym świecie. Badanie dotyczy przede wszystkim satysfakcji z codziennych zadań, relacji z bezpośrednimi przełożonymi, współpracy z kolegami po fachu, otoczeniem fizycznym, itp.

Celem tego badania jest upewnienie się, że FOSS aktywnie prowadzi działania zmierzające do tego, by zapewnić naszym ludziom najlepsze środowisko pracy. Ankieta jest anonimowa i realizowana przez podmiot zewnętrzny. Na podstawie wyników tworzone są konkretne plany działania, opracowywane przez poszczególne działy i zespoły w porozumieniu z działem HR. 

Przekonaliśmy się, że takie podejście się sprawdza, a pracownicy i kadra kierownicza angażują się w swoje zespoły i działają razem. 


back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.