FOSS
MENU
FOSS

Vacancies at FOSS

Project Sourcing Engineer

Published: 2019-07-10
Department
Production and Supply Chain

Contact
Martin Melskens
+45 4820 8178


Country
Denmark

Ny kollega søges til Projekt Indkøb / Project Sourcing Engineer

Har du erfaring med teknisk indkøb, og kan du bevare overblikket samtidig med at du arbejder sammen med kreative udviklere og procesorienterede produktionsfolk? Så kan det meget vel være, at du er den nye kollega vi søger til Project Sourcing Teamet.

Du vil blive en del af et innovativt miljø, hvor udviklingsmulighederne er mange. Vi er førende inden for vores felt, og du vil derfor kunne se frem til et udfordrende job, hvor du vil blive ansvarlig for at vores udviklingsprojekter har en forudsigelig og pålidelig Supply Chain når de skal overleveres til drift. Der skal bl.a. bidrages til at projekterne lever op til den forventet produktkvalitet, at dine delleveringer kommer rettidigt igennem projektforløbet (milepæle ift. FOSS Gate Model) og at kost målet for projekt og produkt overholdes. Dette gøres gennem et længerevarende projektforløb, hvor du i samarbejde med dygtige kolleger, skal have både strategisk, taktisk og operationelt indkøb til at gå op i en højere enhed.

Velkommen hos Global Sourcing

Global Sourcing hos FOSS er en central afdeling i Production & Supply Chain, hvor vi sikrer de bedste rammer for indkøb af mange forskellige komponenter til vores high-end analytiske løsninger. Du vil blive 1 ud af 5 projekt indkøbere som repræsenterer Global Sourcing i vores udviklingsprojekter. Dine kollegaer her, er vigtige stakeholder som vi ofte involverer i rejsen mod at få vores udviklingsprojekter klar til løbende produktion.

En vigtig del af vores produktudviklingsprojekter

De enkelte projektteams arbejder tæt sammen igennem alle faser af udviklingsforløbet og arbejder med en bred vifte af teknologier, veletablerede såvel som banebrydende. Du bliver den kommercielle og tekniske sparringspartner, som primært navigerer blandt vores nøje udvalgte leverandørplatform, banebrydende løsninger kræver dog til tider også nye samarbejdspartnere som du vil drive implementeringen af.

Vær med i projekterne helt fra start

Du kommer med fra start af i vores udviklingsprojekter og som projektdeltager bidrager du aktivt til at forskellige projektinteresser, teknologier samt det kommercielle aspekt bliver forenet på bedste vis. Du skal bl.a.:

• bidrage til QDC parametre i projektforløbet

• sikre tidlig involvering af vores leverandører

• indkøbe komponenter i udviklingsfaserne

• udvælge nye leverandører i samarbejde med den ansvarlige Category Manager

• optimere og sikre transparens af projekt- og produktions kost igennem hele projektforløbet

• opsætte indkøbsparametre for nye parter i vores SAP ERP system

• medvirker til overdragelse af projekterne på en af vores produktionssites.

Kommerciel og teknisk velfunderet erfaring ønskes

For at få succes i rollen som Projekt indkøber forestiller vi os, at du:

• har erfaring med teknisk indkøb og/eller salg

• har god teknisk forståelse, enten med en teknisk og/eller ingeniør baggrund

• er erfaren bruger af SAP ERP og Excel

• har erfaring med projektarbejde - gerne udviklingsprojekter.

Derudover er du en dygtig kommunikator og der let gennem din udadvendte og opsøgende adfærd kan arbejde på tværs af forskellige faggrupper. Med et sublimt overblik formår du at arbejde proaktivt med dine ansvarsområder, hvor samarbejde og god koordinering er en forudsætning for succes.

Interesseret?

Send venligst din ansøgning hurtigst muligt via linket nedenfor. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Melskens på telefon 2761 6956. På grund af sommerferie vil opkald og ansøgninger ikke bliver besvaret i uge 28 og 29. Vær opmærksom på, at vi kun modtager ansøgninger via linket.

Vi ser frem til at høre fra dig.

 

 

New Colleague for Project Sourcing / Project Sourcing Engineer

Do you have experience with technical procurement and are you able to stay on top of your tasks while cooperation with creative developers and process oriented production staff? We are looking for a new colleague with these skills to join our Project Sourcing Team. By joining FOSS, you will become part of an innovate environment with a variety of career development possibilities. We are leaders within our field and thus you can look forward to a challenging job, where setting up a predictable and reliable Supply Chain for our new project will be your responsibility. Your contribution will balance expectation to the Quality (Product Quality), Delivery (milestones according to the FOSS Gate Model) and cost target of both project and product. Throughout the project period, you must cooperate with skilled colleges and manage both strategic, tactical and operational procurement.

Welcome to Global Sourcing

Global Sourcing at FOSS is a central department within Production & Supply Chain, responsible for securing the best condition for purchasing a wide range of components for our high-end analytical solutions. You will be one of five Project Sourcing Engineers representing Global Sourcing in our development projects. Our colleages from Global Sourcing are important stakeholder and during a project period we often involve them to secure alignment and readiness of production parameters.

Play an important role within our product development projects

The various project teams work closely together through all phases of the development process using an array of different technologies, well established as well as cutting-edge. You will act as commercial and technical sparring partner, primarily navigating among our carefully selected collaboration partners. Cutting-edge solution does from time to time require involvement of new suppliers, your will facilitate the selection in close cooperation with stakeholder.

Be part of the projects right from the start

You will be a part of our development projects from the start and through your role as project member you will actively contribute towards ensuring that the various project interests and technologies as well as the commercial aspects all go hand in hand. You will:

• contribute to the QDC parameters throughout the project period

• secure early involvement of our suppliers

• procurement of parts for in the development phase of the project

• select new suppliers in collaboration with the responsible Category Manager

• optimize and monitor the cost structure throughout the whole development process

• setup sourcing material data for new components in SAP ERP

• handover of project to one of our production sites

Commercially and technically experienced candidate

To successfully tackle the above challenges, we expect you to have:

• Solid experience within technical procurement and/or sales

• A technical and/or Engineer background

• Solid experience working with SAP ERP and Excel

• Experience working on projects – preferably technical development projects

In addition, you are a skilled communicator with an ability to work with diverse group of colleagues. This requires that you are extrovert and pro-active as you will have many stakeholders and collaboration partners, involvement is key. You also have excellent coordination skills and thrive being part of an engaged team.

Interested?

Kindly send your application via the link below. If you need any further information regarding the job, please do not hesitate to contact Martin Melskens on +45 2761 6956. Due to summer holiday, calls and application will not be replied during week 28 and 29.

Please note that we only accept applications sent via the link below.

All applications for vacant positions are welcome and will be considered on the relative merits of the applicant against the role profile for the position regardless of race, nationality, ethnic origin, gender, sexual orientation, marital status, disability, family status, age, or religion. We look forward to hearing from you.  

FOSS

FOSS is the world’s leading producer of innovative analytical instruments that monitor and control food quality. We provide solutions that improve customers’ business by running a sustainable and profitable operation while helping deliver high quality products for consumers.

We live in a world with a fast growing population and to meet the growing demand for food, the global food production will have to increase by 60 per cent by 2050. The world’s population is becoming wealthier and the global middle class is growing, which create new food demands. This means the food producers need to find smarter ways to make the best use of our valuable resources and to eliminate food waste. At FOSS, we have the know-how to help companies address these global trends and turn them into opportunities – in a way where sustainability and good business go hand in hand.

The family-owned FOSS Company was founded in 1956. FOSS headquarters are based in Hillerød, Denmark and development and production takes place in Denmark and China. FOSS products are marketed and sold through a global network of sales subsidiaries in 30 countries. FOSS employs around 1,500 highly qualified employees worldwide.

Apply for job as Project Sourcing Engineer in Production and Supply Chain